Ett rikt liv består av alla de delar som vi människor värderar och uppskattar i livet. Det uppträder olika för olika personer men grunderna i ett rikt liv är de samma för oss alla.

Förutom att ha ett rikt liv, så behöver det dessutom finansieras och alla dessa delar fördjupar vi oss i vår utbildning.

Balansekonomis mission är att konfrontera och förvirra till förändring i attityd och beteende. 

Vi inspirerar människor till att skapa sig sin egen plan för sitt rikare liv.

Vi stödjer människor i att agera ansvarigt gentemot sin egen skapade framtid, sina visioner och sina mål.

- Balansekonomis mission

Rikedomsklubben tillägnar vi de av alla våra fans och följare som vill ha en nära kontakt med oss som driver verksamheten Balansekonomi. Vi coachar och handleder inom Balansekonomi och vi utbildar på de principer och den filosofi som redan idag har gett hundratusentals Svenskar helt nya resultat i sina liv.


För medlemmarna i Rikedomsklubben finns vi tillgängliga och har varje vecka någon eller några olika aktiviteter som vi bjuder in till, exklusivt för Rikedomsklubbens  medlemmar.